12 Olimpos Tanrısı

olimposlular

Yunan mitolojisi; Yunan tanrıları, tanrıçaları ve değişik kahramanları ile ilgili hikayelerin meydana getirdiği sözlü edebiyatla oluşmuş bir mitolojidir. Günümüzde biz bu bilgilere bu edebiyatın yazılı halinden ulaşıyoruz. Doğudaki diğer uygarlıkların mitolojilerinden oldukça fazla etkilenmiş olduklarını görmekteyiz. Yunan mitolojisinde tanrılar insan şeklinde betimlenir. Tanrı ya da tanrıçaların yaratılış hikayeleri vardır, fakat yaşlanmazlar. Her tanrının birbirinden farklı görünüşü ve uzmanlaştığı alan olabilir. Bunun dışında bu değişiklikler yöresel de olabilir. Bu tanrı ve tanrıçalardan bazılarını sizin için araştırdık.

12. Hephaistos (Demircilik ve Ateş Tanrısı)

hephaistos

Kendisi işçi sınıfından bir tanrıdır. Zanaatkarlar tarafından Athena ile birlikte mesleklerin piri ve koruyucusu, bir nevi sendika başkanı olarak tanınır. Zeus ve Hera’nın oğlu olarak bilinir. Tanrıların en çirkini olduğu söylenir. İki ayağı topal şekilde tasvir edilmiştir. Homeros’un İlyada’sında, kendisinin topal olma sebebi babası Zeus’un kendisini dağlara taşlara fırlatması olarak aktarılmıştır. Diğer bir rivayete göre ise oğlunun çirkin doğduğunu gören Hera tarafından Olympos Dağı’ndan aşağı atılmıştır. Çirkinliği dillere destan olmasına rağmen tanrılar ve insanlar arasında en sevilendir. Allah çirkin şansı versin. Elinden bir sürü iş gelen bu tanrı bir sürü tanrı arkadaşının sembolünün yapımına imza atmıştır. Afrodit ile evlenmiştir. Fakat Afrodit onu işteyken Ares ile aldatmıştır. Daha sonra Afrodit ile Ares’i suçüstü yakalar ve diğer tanrılara ifşa eder. Verdiği başlık parasını da geri alır.
“Hem tanrısı,
Hem töresi…
Kalksın başlık parası.”

 

11. Hermes (Şifa Tanrısı)

hermes

Zeus ve Maia’nın oğludur. Tanrılar arasında en kurnaz ve en hızlısı sayılabilir. İtemi Cadeceus adında büyülü bir altın değnektir. Bir gün kırlarda gezinirken tanrı Apollon’un ineklerini çalar. Olayı öğrenen Apollon çok kızar ve Hermes’i kolundan tutup cezalandırılması için Zeus’a götürür. Fakat çok güzel lir çalan Hermes hem Apollon’u hem de Zeus’u büyüler. Onu cezalandıracakları yere ödüllendirirler.

Zeus karısının hışmından dostu İo’yu kurtarmak için Hermes’ten yardım ister. Hermes tatlı tatlı lirini çalar ve bu sayede Hera’nın gözcü olarak diktiği yüz gözlü canavar Argos uyumaya başlar. Kurnazlığı sayesinde kendisi hırsızların, kumarbazların ve tüccarların da koruyucusudur. Liri, kavalı, notaları, astronomiyi, ölçü birimlerini ve sporu icat etmiştir.

 

10. Dionisos (Şarap, Üzüm ve Eğlence Tanrısı)

dionisos

Sıkı durun, seveceğiniz bir tanrı geliyor. “Let the music play” tadında bir tanrı: Dionisos. Kendisi aynı zamanda medeniyetin destekçisi ve barış aşığı bir zat olarak tasvir edilir. Doğum hikayesi biraz uzundur. Fakat doğumuna ilişkin rivayette, isminin manasında olduğu gibi iki kere doğduğu, parçalandıktan sonra parçalarının tekrar birleştirilerek meydana geldiği söylenmektedir. Nysa dağında şarabı icat ettiği bilinmektedir. Bütün efsanelerinde bir tepki ve direnç teması işlenmiştir. Sembolü şaraptan da belli olacağı gibi asma ağacıdır. Haz ve acı arasında gidip geldiğinden psikoloji biliminde manik depresif durumu temsil eder. Adına düzenlenen bağ bozumu şenliklerinde tiyatronun temelleri atılmıştır.

 

9. Afrodit (Aşk ve Güzellik Tanrıçası)

afrodit

Doğumu hakkında üç rivayet vardır. Homeros’a göre Zeus ve Dione’nin birleşiminden; Hesiodos’a göre ise denizin köpüklerinden doğmuştur. Köpük bize saçma geldi diyebiliriz. Durun, bomba geliyor. Kronos babası Uranos’u devirirken cinsel organını orakla kesip denize atmış. Ordan da Afrodit işte… Kendisinin erkeklerden oluşan bir alayı var imiş. Sevişmeye de pek meraklı olduğu dilden dile dolaşıyor. Mitolojide genel bir kural gibi kendisi sık sık oğlu ile görülüyor. Hesiodos’a göre Eros oğlu değilmiş. Kendisi, takan herkesi dünyanın en çekici kadını yapan bir memeliğe sahip. Memelik ne demek biz de bilmiyoruz. Zeus’u baştan çıkardığı söylenir. Kendisinin bir sürü tanrı ile ilişkisi olduğu yazılıdır mitolojide. Tanrıça demeye bin şahit…

 

8. Ares (Savaş Tanrısı)

ares

Zeus ve Hera’nın oğludur. Barış tanrısı Athena’nın zıttıdır. Mitolojide Afrodit ile yaşadığı kaçamaklar magazinlerin gözünden kaçmaz. Oğlu Kyknos’u öldüren Herkül’e dahi meydan okumuşluğu vardır. Tanrılar içinde zor ve utanç verici durumlarda en çok kalanıdır. Bunlardan belki de en kötüsü 13 ay boyunca tunçtan bir küpe hapsedilmesidir. Şöyle: Olimposlu tanrılar bir gün oturup konuşurlarken tanrı olmak isteyen devler Otis ve Ephialtes de muhabbete ortak olmak ister. Bununla da kalmayıp Athena ve Hera’yı da isterler. Zeus da karısına yapılan bu çirkin davete karşılık Ares’ten bu iki deve savaş açmasını ister. Savaş arabasına binen Ares, hışımla iki devin üstüne saldırır. Ancak savunmasını düşürdüğü bir anda devler Ares’i bayıltır ve tunçtan bir küpün içine koyarlar. Ares tekrar güneş ışığını gördüğünde Otis ve Ephialtes’in cezası çoktan verilmiştir.

 

7. Athena (Zeka ve Bilgelik Tanrıçası)

athena

Babası Zeus annesi Metis’tir. İtemleri kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Aletlerin neyi temsil ettiğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Hala bilgeliğin timsali olan baykuş, en önemli temsil sembolüdür. El sanatlarını da temsil eden bir tanrıça olarak trompet, flüt, çömlek, tırmık, saban, gemi ve savaşta kullanılan at arabası onun icatlarındandır.

 

6. Apollon (Güzel Sanatlar Tanrısı)

apollon

Müziğin, güneşin ve şiirin tanrısıdır. Kehanet yapan bir tanrıdır. Sarışın yakışıklılardandır. Biseksüel oluşu önemlidir. Kassandra eşi, Zeus babasıdır. Tıbbı insanlara o öğretmiştir. Lakabı latincede yırtıcı manasına gelen “Vulturus”tur. Kral Midas’ın kulaklarını eşşek kulağına çeviren tanrıdır.

 

5. Artemis (Ana Tanrıça)

artemis

Kardeşinden bir gün önce doğup kardeşi Apollo’nun doğumuna yardım ettiği rivayet edilir. Kendisi annesinin doğum acısını gördükten sonra bakire olma ve evlenmeme kararı almıştır. Kardeşi Apollon ile birlikte ok atarlar. Attıkları oklar güneş ve ay ışınlarının sembolüdür. Efes’de, Artemis’e, bütün tabiatı dölleştiren ve göğsü sayısız memelerle örtülü bir tanrıça gibi düşünülerek tapınılmasından doğan bir kült oluşmuştu. Artemis bakireliğini bir erkeğe verip gebe kalan kadınları okuyla öldürmüştür. Kıskanç işte…

 

4. Hera (Evlilik Tanrıçası)

hera

Zeus ile evli olan Hera evlilik meraklısı, zengin koca avcısı tadında bir hanım. Kocasını da başka kadınlara kaptırmıyor. Kraliçe vasfına sahiptir. İnek gözlü ak kollu Hera da dendiği olmuştur. En önemli simgesi tavus kuşudur. Çok kıskanç ve kinci bir tanrıçadır, işlerini bir düzen içinde yürütür. Zeus’la ilişkisi olduğunu bildiği Maia’yı çileden çıkarmış, Lamia’yı canavara çevirmiş, Semele’yi tuzağa düşürmüş, Alkmene’nin doğum yapmasını geciktirmiş, Leto’yu takip edip süründürmüş, Callisto’yu ayıya çevirmiş, İo’ya at sineği musallat etmiştir. Troyalılar kendisini en güzel tanrıça seçmedikleri için kini büyüktür. Zeus Hera’yı aldattığı için Hera tarafından defalarca cezalandırılır. Zeus’tan daha iktidar sahibidir ve Zeus’un önemli kararlarında çok büyük etkisi vardır. Ayrıca Zeus’tan daha zengindir. Zeus baştanrı, Hera da baştanrıça olarak bilinir.

 

3. Hades (Ölüm Tanrısı)

hades

Kendisi mitolojide ölümlülere hükmeden yer altı tanrısı olarak bilinir. Ölüler tanrısı dediysek kötü bellemeyin hemen. Kelime anlamı olarak hades görünmez manasına gelmektedir. Görünmezlik itemi olarak bir miğfer ve iki uçlu bir asa taşır. Koruma olarak da kendisine sadık üç kafalı şeytani bir köpek olan Kerberos eşlik eder. Sözünden dönmez ve mert adam olarak bilinir. Karısı olan Persephone’ye nikah kıymamış, ucuza getirip kaçırmıştır. Şatafatı pek sevmezdi. Tanrıların törenlerine pek iştirak ettiği görülmez.

 

2. Poseidon (Deniz Tanrısı)

poseidon

Mitolojide deniz, deprem ve at tanrısıdır.Kronos ve Rheia’nın oğlu Hades ve Zeus’un da biraderidir. Silahı üç başlı yabadır. Yabasını yere vurduğunda depremler meydana geldiği rivayet olunmuştur. Aynı zamanda atların tanrısı olarak da bilindiğinden at ile tasviri de az rastlanır değil. Deniz dibi tanrıçası olan Amphitrite ile izdivacı sayesinde tüm denizler altlı üstlü bu ailenin olmuştur.
Poseidon’un da Zeus’tan aşağı kalır yanı yoktur. Kendisinin Athena Tapınağı’nda zorla sahip olduğu Medusa’dan iki gayri meşru çocuğu bulunmaktadır. Bu çocuklar Chrysor ve Pegasus’dur. Kendisi tanrıça Demeter ile de birlikte olmak isteyince Demeter yüz vermez ve bir at sürüsüne karışmak ister. Ama Poseidon onu orda yakalar ve hain emeline ulaşır. Bu birleşmeden de iki adet çocukları olur. Unutmadan not: Kendisi ünlü Türk karikatüristi Umut Sarıkaya’ya da ilham kaynağı olmuştur.

 

1. Zeus (Gökyüzü ve Şimşekler Tanrısı)

zeus

Yunan mitolojisindeki en güçlü ve en önemli tanrıdır. Göklerin, şimşeklerin ve gökyüzünün tanrısıdır. Elindeki şimşek kudretinin simgesi haline gelmiştir ve genellikle bu şimşekle resmedilir. Tanrı falan diye yazıyoruz fakat en önemli özelliği çapkın oluşudur. Beğendiği, gözüne kestirdiği bir tanrı ya da tanrıça bulursa onun istediği kılığa girip kalbini çalmayı biliyor. Çapkınlığı eşi Hera tarafından da bilindiğinden, Hera’nın ajanları sürekli Zeus’un peşindedir. Kadının hışmından korkmayan Zeus’un başına gelen en büyük olaylardan biri eşi Hera’nın Poseidon, Apollo ve Athena’nın desteği ile Zeus’u devirmeye çalışması sayılabilir. Mitolojiye göre çapkınlıkları haddi aşmış ve kendi aile fertlerine kadar ulaşmıştır.

Etiketler:     , , , ,

RASTGELE

piramit_thumb
Mısır Piramitlerinin Gizemi
KATEGORİ: İlginç, Tarih

Mısır piramitleri, yüzyıllar boyu hep ilgi odağı oldu. Dev kayaların nasıl olup da üst üste konulduğu, hangi teknolojiyle böylesi görkemli bir yapıtın ortaya çıkarıldığına ilişkin tartışma hiç bitmedi. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi’nden Orta Krallık Dönemi’ne kadar firavunların mezarı için inşa edilmiştir. Mısır’da çok sayıda piramit bulunmaktadır ama bunlardan en çok bilineni Gize Piramitleridir. Gize […]

Devam

EN YENİLER

ada_thumb
Dünyanın En Güzel 10 Ada Ülkesi
KATEGORİ: Gezi

Dünyanın cennet köşelerinden olan birbirinden güzel ada ülkeleri… Ada ülkeleri, güzelliklerinin yanı sıra ayrı bir cazibeye sahip. Siz de bu cazibeye katılmaya ne dersiniz? İşte muhteşem cazibesiyle en güzel ada ülkeleri: 10. Sri Lanka Güney Asya’da, Hindistan’ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu’nda bulunan bir ada ülkesidir. Tropikal bir iklime sahiptir. Sri Lanka çay tarımı […]

Devam

BİZE ULAŞIN

Görüşlerinizi iletmek için bize e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederiz!