Antik Çağ Filozofları

thumb_filozof_2

Felsefenin temellerini oluşturan, antik çağın filozofları…

10. Demokritos

filozof_10

Demokritos, MÖ 460-370’lü yıllarda yaşamış ve Sokrates’den sonra ölmüş olmasına rağmen, “Sokrates öncesi doğa filozofları”ndan sayılır. “Atom veya bölünmeyen öz” teorisi ile ünlenmiştir.

Varoluş ile ilgili çok kesin bir görüş ortaya koymuştur. Evren’deki oluşuma, kesin bir zorunluluk egemendir. Bütün olup bitenleri bir rastlantı ile izaha çalışmak saçmalıktır. “Yaratılmamış, yok olmayan, değişmeyen varlık, özdeksel atomdur. Öz, maddeyi temsil eder ve onunla her nesne yapılabilir.” şeklinde özetlenebilecek bir görüşle, materyalist doğa biliminin ilk temellerini atmıştır. (foto: foto.internetara.com)

 

9. Heraklitos

filozof_9

Heraklitos, MÖ 535(?)-475 yılları arasında Efes’te yaşamış bir filozoftur. Sokrates öncesi grupta yer alır. Efes’in yerlisi olduğu ve babasının adının Bloson olduğu gibi detaylar dışında hayatı hakkında pek az şey bilinmektedir. Batı felsefe tarihinde dinamik bir felsefi sistem ortaya koyan ilk kişidir. (foto: en.wikipedia.org)

 

8. Laozi (Lao Tzu)

filozof_8

Daha çok Lao Tzu olarak bilinen Laozi, taoizmin kurucusu kabul edilen önemli bir Çinli filozoftur. Hakkında birçok efsane bulunan Laozi, efsaneye göre 6. yy’da yaşamıştır. Ancak akademisyenler onun 4. yy’da yaşadığını düşünmektedir. (foto: www.hopes-and-dreams.net)

 

7. Thales

filozof_7

Thales, MÖ 624-546 tarihlerinde, Sokrates öncesi yaşamış Miletli bir filozoftur. İlk filozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır. Ticaretle uğraşmış ve bu nedenle Mısır’da bulunmuştur. Elimize ulaşmış hiçbir metni yoktur. Yaşadığı döneme ait kaynaklarda da adına rastlanamaz ancak hakkındaki bilgiler Herodot ve Diogenes Laertios gibi antik yazarlardan edinilir. Bertrand Russell’a göre felsefe Thales’le başlamıştır. Thales Yedi Bilgelerin arasında yer almaktadır. (foto: www.fineartamerica.com)

 

6. Pisagor

filozof_6

Pisagor MÖ 570-495 yılları arasında yaşamış İyonyalı bir filozoftur. Matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. Kendini filozof, yani bilgeliğin dostu olarak adlandıran ilk kişiydi. En iyi bilinen önermesi, kendi adıyla anılan Pisagor önermesidir. “Sayıların babası” olarak bilinir. Pisagor ve öğrencileri her şeyin matematikle ilgili olduğuna, sayıların nihai gerçek olduğuna, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır. (foto: www.prezi.com)

 

5. Epikür

filozof_5

Epikür (Epikuros), MÖ 341-270 yılları arasında yaşamıştır. Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden biridir. Epikür, Septisizm’de ve Stoacılık’da olduğu gibi, pratik felsefeye yani ahlak felsefesine yönelmiş ve bu alanda etkinlik göstermiştir. Hem ahlak felsefesinde hem de bilgiye yaklaşımında kuşkuculuğun izleri belirgin olarak görülür. Epikür çok uzun zaman etkili olmuş bir filozoftur. Ondan sonra neredeyse 4. yüzyıla kadar etkili olmuş bir filozof ortaya çıkmamıştır. (foto: www.bbc.co.uk)

 

4. Konfüçyüs

filozof_4

Konfüçyüs, MÖ 551-479 yılları arasında Çin’de yaşamış ünlü bir filozof, eğitimci ve yazardır. Doğu uygarlığının en önemli temsilcilerinden biri kabul edilir. Çin geleneklerini derleyip toparlayarak yeni kuşaklara aktarmak isteyen Konfüçyüs, kendine özgü yöntemleriyle öğretimi halka yaymış ve öğretmenliği bir uğraş haline getirmiş bir düşünürdür. Temel amacı ve ideali tartışmalardan uzak ve tümüyle uyum içerisinde yaşayan bir toplum ve dünya kurmaktı.

Konfüçyüs yeni bir din ortaya koymayı düşünmediği hâlde onun adına mabetler inşa edilmiştir. Konfüçyüs’ün düşüncelerini ve konuşmalarını derleyen “Lun Yu” adlı ince kitap, kutsal kitap olarak kabul görmüştür. (foto: www.theatlantic.com)

 

3. Aristoteles

filozof_3

Aristoteles (Aristo), MÖ 384-322 yılları arasında yaşamış Yunan filozoftur. Platon ile batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, gökbilim, felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda birçok eser vermiştir. (foto: www.biography.com)

 

2. Platon

filozof_2

İslam dünyasında Eflatun adıyla bilinen Platon MÖ 427 – 347 yılları arasında yaşamış bir filozof, matematikçi ve batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi’nin kurucusudur. Bu akademi aynı zamandan günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarak da kabul edilir. Platon, Sokrates’in öğrencisiydi. Sokrates’e dair bilgilerin çoğu Platon’un diyaloglarından edinilmiştir. Platon, akıl hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte bilim ve batı felsefesinin temellerini atmıştır. (www.last.fm)

 

1. Sokrates

filozof_1

Sokrates, MÖ 469’da Atina’da doğmuş ve MÖ 399’da yine Atina’da hayata veda etmiştir. Yunan felsefesinin kurucularındandır. Sokrates, başta öğrencisi Platon olmak üzere, Yunan gençleri üzerinde kendisini taklit etmeye varacak derecede bir etki yaratır. Ahlak felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen Sokrates’in yaşamının en belirgin olaylarından biri M.Ö. 399 yılında hakkında açılan davadır. Platon’un Sokrates’in Savunması adlı eserinde anlattığı kadarıyla Sokrates; şehrin tanrılarına inanmamak, onların yerine başka tanrılar koymak ve böylece gençliği zehirlemekle suçlanır. Sokrates bu suçlamalar sonucunda ölüme mahkûm edilir. Sokrates, yazılı bir kaynak bırakmamıştır. Yaşamı ve düşünceleri ile ilgili bilgiler Aristophanes gibi çağdaş yazarlar, Platon ve Ksenophon gibi ardıllarının yazdıkları ve Sokrates’in ölümünden on beş yıl sonra dünyaya gelen Aristoteles’in dolaylı anlatımlarıyla günümüze ulaşmıştır. (foto: www.history.com)

Etiketler:     , ,

RASTGELE

Ünlü İsimlerin Bilinmeyenleri
KATEGORİ: İlginç

Alman Teorik Fizikçi Albert Einstein 9 yaşından sonra akıcı konuşmaya başlamıştır, ailesi onda zihin geriliği olduğunu bile düşünmüştür. Bill Gates saniyede yaklaşık 200$ kazanmaktadır. Pablo Picasso, parasızlık çektiği zamanlarda yaptığı resimleri yakarak ısınmıştır. Arthur Conan Doyle, edebiyat tarihinin en zeki karakterlerinden biridir. Oğlunun I.Dünya Savaş’ında ölmesinin ardından kendini maneviyata adamıştır. Arkadaşı Harry Houdini’nin sihirli güçleri […]

Devam

EN YENİLER

ada_thumb
Dünyanın En Güzel 10 Ada Ülkesi
KATEGORİ: Gezi

Dünyanın cennet köşelerinden olan birbirinden güzel ada ülkeleri… Ada ülkeleri, güzelliklerinin yanı sıra ayrı bir cazibeye sahip. Siz de bu cazibeye katılmaya ne dersiniz? İşte muhteşem cazibesiyle en güzel ada ülkeleri: 10. Sri Lanka Güney Asya’da, Hindistan’ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu’nda bulunan bir ada ülkesidir. Tropikal bir iklime sahiptir. Sri Lanka çay tarımı […]

Devam

BİZE ULAŞIN

Görüşlerinizi iletmek için bize e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederiz!